Kurser

Lyt til dine DRØMME - endnu ikke datolagt

- drømmekursus v. Birta haugen og Søren Frieboe

Forårsdage med sanserige naturoplevelser på den smukke klitgård Øster Løkke ved Vesterhavet. Et ideelt sted at finde ro i dig selv og åbne for din indre drømmeverden.

Drømmesprog er visdomssprog
Lær at forstå og tyde drømmenes billede- og symbolsprog. Et sprog, der har inspireret til skabelse af alle tiders myter, eventyr, religioner og kunst. I lærings processen arbejder vi, foruden med vore egne nattedrømme, med en af vore store kollektive drømme, den græske myte om Theseus, Ariadne og den røde tråd.

Gennem dans, stemmearbejde og leg søger vi at komme til stede i kroppen med alle sanser og blive nærværende i fællesskabet.
Vi skaber et rum for åbenhed og opmærksomhed, der bringer os nærmere nattens meddelelser fra det ubevidste.

Drømmene giver os impuls til selverkendelse, virkelyst og skabende udtryk: Vi maler, danser, synger, fortæller, skriver, reflekterer og samtaler med inspiration fra vore drømme.
Den enkelte kan selv lægge vægten på det foretrukne, skabende udtryk.

At have kontakt til sine drømme, er at have en indre stemme og vejviser, der vil bringe dip på sporet af dit livs røde tråd, skabe balance i sindet og give dig mod og livslyst til at følge stemmen.

Søren Frieboe
Som musikken når længere end ord, kan stemmen åbne vejen til drømmenes liv på en særlig måde. Stemmen kommer fra hjertet, den er sjælens muskel, vort mest personlige og følsomme udtryk.

Søren Frieboe arbejder gennem øvelser og det kan kalder toning, med at gøre deltagerne fortrolige med deres stemmer og stemmens mulighed for udtryk.

Lydkoncert: Torsdag aften giver Søren en af sine bevægende lydkoncert. Selv siger han om koncerten: "En oplevelse af instrumenter, klange og udtryksformer fra en række kontinenter. Om sammen at tage på en indre rejse, guidet af øjeblikket. Da du kan ligge ned, mens du lytter, kan koncerten også blive en afslappet meditation, en drømmerejse".

 

Brita Haugen
Mit arbejde med drømmetydning er særlig inspireret af C.G. Jung, Josef Campbell og andre myteforskere.

Jeg arbejder ikke i første række analytisk. Jeg arbejder som mennesker har gjort i kulturer, der tydede deres drømme, som en naturlig del af deres liv. De gav deres drømme skabende udtryk i fortælling, dans, sang og i deres rituelle praksis. I drømmetydningen er det, foruden stemmearbejdet særlige elementer fra rituel dans, vi arbejder med.

I rituel dans får mytens visdomsord krop og sættes i bevægelse. Drømmetydningen bliver på den måde ikke  kun intellektuel,men får erfaringsværdi og giver psykisk og kropslig vitalitet med impuls til kreativitet.

Rituel dans er i pagt med de mytisk-arketypsike bærende lag i alle kulturer også med vore egne mystiske danserødder i det nordiske og kristne.

  

Kontakt mig evt. for at høre nærmere eller allerede nu booke en plads.

 

 

Frøbels Allé 2 4.tv, 2000 Frederiksberg
Telefon: 2325 7838,
E-mail: mail@britahaugen.dk / brita.haugen@gmail.com

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.